1. Vyššia miera zabezpečenia ľudí zo strany štátu a EÚ, ktorí sa ocitnú bez práce.

2. Rýchlejšie dorovnanie životnej úrovne Slovenska so Západnou Európou.

3.Viac kompetencii pre národné štáty a stop ďalšej federalizácii Európy.

4. NIE európskej armáde.

5. Min. európska mzda.

6. Európska min. penzia 550 eur.

7. Dorovnať dotácie pre všetkých farmárov v EÚ.

8. Vyriešenie rómskej otázky.

9. Vybudovanie 5G siete do 4 rokov, čo zvýši úroveň informatiky Slovenska.

10. Nájomné byty pre ľudí.

 

Strana NAJ – voľte č.27