NAJ nepovažuje investície do armády za žiadúce. Dve miliardy eur sú neúnosná suma pre slovenský štátny rozpočet. Investícia 2 miliardy eur do stíhačiek z pohľadu nedostavaných diaľníc či nedostatočného vybavenia nemocníc vyznieva ako cynický odkaz daňovým poplatníkov. Je potrebné totiž doriešiť najskôr dopravnú infraštruktúru.

NAJ nebude ani v budúcnosti investovať do armády ani výzbroje a nepodporíme žiadny nákup podobného charakteru. Budeme udržiavať len minimálny počet nevyhnutných profesionálnych vojakov, ale žiadne investície do armády neodporúčame, ak chceme rozvíjať hospodárstvo a sociálne zabezpečenie obyvateľov. Na všetko štát jednoducho nemá prostriedky.

Žiadame vládu, aby urýchlene riešila nízke starobné a invalidné dôchodky z pohľadu európskej životnej úrovne a nie nákup stíhačiek či už amerických alebo švédskych.

S pozdravom

Ing. Viktor Béreš
predseda strany NAJ