Menší vlastníci pôdy dlhodobo ťahajú za kratší koniec a miesto nich získavajú dotácie špekulanti cez pochybné nájomné zmluvy, ktorými hospodária na pôde, ktorá im nepatrí. PPA – poľnohospodárska platobná agentúra vypláca dohodnuté dotácie často týmto špekulantom. Systém chráni sám seba, pričom systém je chorý. Je potrebné urobiť konečne poriadok s dotáciami pre poľnohospodárov, stanoviť jasný poriadok, ale ako ak štát a ministerka Matečná ani nevie čo to znamená vytvoriť novú poľnohospodársku politiku ? Pre NAJ bude dôležité zaviesť potravinovú sebestačnosť a farmárov budeme poctivo vyplácať a predovšetkým skutočných majiteľov pôdy. Nechceme zahraničné nekvalitné výrobky ale slovenské kvalitné produkty. Treba si uvedomiť, že sa musí zmeniť systém a to sa podarí až kompletnou výmenou vlády po voľbách.

Viktor Béreš
predseda strany NAJ