Pozdrav : ,,Sú poslovia ľudu, hry voľnej kúzlo majú pridané, kým spevci kol si ako vtáci hudú, oni v ľude musia plniť svoje poslanie.“
Nádherné verše Pavla Orságha – Hviezdoslava o kráse, vznešenosti, úcte k práci učiteľa sú akoby nevysychajúcim prameňom múdrosti, ktoré nestratili svoju aktuálnosť ani v dnešnej dobe. Myšlienkami, akoby nadväzovali na odkaz učiteľa národov Jána Ámosa Komenského ,, všetci ľudia sa majú vzdelávať k ľudskosti.“
Vážení pedagógovia, ctené dámy a páni, dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravil z príležitosti Dňa učiteľov.
Najcennejšie čo má naša spoločnosť sú bezpochyby ľudia. Mnohí z nich svoje osobné i profesionálne nasadenie, energiu, vedomosti, schopnosti vkladajú do činov, ktoré posúvajú hranice možného a robia svet lepším, humánnejším. Vštepujú nám, že sny, myšlienky aj túžby sa dajú premeniť na užitočné skutky. Svojim životom, unikátnou prácou vo svojom obore prispievajú k tomu, že spoločnosť sa stáva lepšou, posúvajú ju vpred s cieľom, aby sa nám žilo lepšie a krajšie.
Medzi takých poslov, ktorí svojou prácou zapaľujú pochodeň múdrosti, lásky, vysoké morálne vlastnosti, patríte i Vy. Svoje povolanie, záľubu vykonávate s veľkou cťou, zanietením a radosťou súčasne. V týchto dňoch Vám právom patria slávnostné chvíle, slová uznania, vzdania úcty, úprimného poďakovania. Oceňujem Váš profesionálny a ľudský prístup, úspešnú prezentáciu slovenského školstva na poli vzdelávania a výchovy.
Prijmite symbolickú kytičku prvých jarných kvietkov plnú zdravia, pohody, lásky a tvorivých síl do ďalšej Vašej úspešnej činnosti.
Vážené kolegyne, kolegovia, želám Vám čo najskoršie spoločenské ocenenie i uznanie Vašej náročnej práce, veľa zdravia, šťastia, pohody, lásky a tvorivých síl do ďalších dní. Prosím, odovzdajte úprimné pozdravy so želaním všetkého dobrého i Vašim kolegom.
Mgr. Branislav Grimm, učiteľ, líder strany NAJ, do májových Eurovolieb 2019