V roku 2018 sme zaznamenali jeden finančný príspevok, presahujúci dvojnásobok minimálnej mzdy :

Výška príspevku : 2.600 eur, prijaté dňa 20.03.2018. Prispievateľ : Viktor Béreš, Smaragdová 4, Bratislava 851 10.  Išlo o členský príspevok.

Ostatné finančné príspevky v roku 2018 nepresiahli dvojnásobok min. mzdy.

 

Ing. Viktor Béreš, vydané dňa 29.03.2019

štatutár strany NAJ