V roku 2018 sme zaznamenali jeden finančný príspevok, presahujúci dvojnásobok minimálnej mzdy :

Výška príspevku : 2.600 eur, prijaté dňa 20.03.2018. Prispievateľ : Viktor Béreš, Smaragdová 4, Bratislava 851 10.  Išlo o členský príspevok.

„Strana NAJ – Nezávislosť a Jednota neprijala v roku 2018 žiadne iné dary, iné bezodplatné plnenia a členské príspevky, ktoré by presiahli dvojnásobok minimálnej mzdy.“

Ing. Viktor Béreš, vydané dňa 29.03.2019

štatutár strany NAJ