1

Zriadenie právneho štátu.

2

Zriadime Špecializovaný súd II.stupňa, ktorý bude rýchly a efektívny v konaní ! Korupciu prísne trestať.

3

Zmodernizujeme štátne nemocnice na úroveň 3.tisícročia. Predĺžime Slovákom život v zdraví! Moderné nemocnice = viac zachránených životov.

4

Nižšie dane a odvody a podpora podnikania a živnostníkov. Potrebujeme silnú ekonomiku s čestnými podnikateľmi.

5

Nový zákon o pôvode majetku.

6

VYBUDUJEME ENERGETICKÚ SEBESTAČNOSŤ.

7

Minimálny dôchodok = 550 EUR. Radikálne zvýšime starobné dôchodky a zvýšime min. mzdu kolektívnymi zmluvami. Koniec príjmovej a dôchodkovej chudoby. Podporíme tak spotrebu a vybudujeme strednú triedu, ktorá dnes neexistuje.

8

Vrátime školám uznanie spoločnosti! Zmena metodiky vyučovania na školách.

9

Podporíme slovenskú živočíšnu a rastlinnú výrobu na vidieku = presadíme zásadne viac slovenských výrobkov v obchodoch.

10

Podpora bývania. Mladé rodiny ako základný prvok štátu podporíme novými nájomným bytmi s nízkym nájomným. Podstatne zvýšime rodičovský príspevok matkám s deťmi. ALE Zabránime zneužívaniu sociálneho systému prísnou kontrolou.