Desatoro2018-02-18T11:48:53+00:00

1

Požadujeme zrušiť zmluvy medzi štátom a firmami oligarchov. Gorily pochytáme a posadíme za mreže ! Skorumpovaní zlodeji skončia za mrežami !
Postavíme 3 nové väznice.

2

Vybudujeme právny štát! Zavedieme hmotnú zodpovednosť politikov. Zriadime Špecializovaný súd II.stupňa, ktorý bude rýchly a razantný v konaní ! Korupciu prísne trestať.

3

Zmodernizujeme štátne nemocnice na úroveň 3.tisícročia. Predĺžime Slovákom život v zdraví! Moderné nemocnice = viac zachránených životov.

4

Nižšie dane a odvody a podpora podnikania a živnostníkov. Potrebujeme silnú ekonomiku s čestnými podnikateľmi.

5

Požadujeme skonfiškovať majetky zbohatlíkom, ktorí nelegálne nadobudli majetok (zákon o pôvode majetku).

6

VYBUDUJEME ENERGETICKÚ SEBESTAČNOSŤ. Vrátime štátu energetické monopoly (SPP-Distribúcia, Slovenské elektrárne ) a prehodnotíme privatizácie štátneho majetku od čias Mečiara ! Už iba jedna štátna zdravotná poisťovňa na Slovensku.

7

Minimálny dôchodok = 550 EUR. Radikálne zvýšime starobné dôchodky a zvýšime min. mzdu na 550 EUR a do 3 rokov stúpne na 1.000 EUR. Koniec príjmovej a dôchodkovej chudoby. Podporíme tak spotrebu a vybudujeme strednú triedu, ktorá dnes neexistuje.

8

Vrátime školám uznanie spoločnosti! Zmena metodiky vyučovania na školách.

9

Podporíme slovenskú živočíšnu a rastlinnú výrobu na vidieku = presadíme zásadne viac slovenských výrobkov v obchodoch.

10

Podpora bývania. Mladé rodiny ako základný prvok štátu podporíme novými nájomným bytmi s nízkym nájomným. Podstatne zvýšime rodičovský príspevok matkám s deťmi. ALE Zabránime zneužívaniu sociálneho systému prísnou kontrolou.