Hlavným cieľom NAJ je preto potravinová sebestačnosť. V supermarketoch sú predávané nie potraviny, ale smetie zo Západu, biela voda s názvom mlieko bez vitamínov, najlacnejšie výrobky z Poľska a chemicky striekané jablká od ktorých skôr ochorieme. A zatiaľ mnohí slovenskí producenti naopak predávajú svoje kvalitné výrobky na Západ a nie na Slovensku, lebo reťazce majú lacnejších dodávateľov z Poľska a Nemecka. Je toto normálny stav ? Za 29 rokov to prečo žiadna vláda nezmenila ? My si azda nevieme vyrobiť potraviny na Slovensku sami ? Nie je tu azda dosť pôdy ? Lebo ja všade vidím pôdu na Slovensku, ale chýba tu skutočné riadenie Slovenska v prospech národa. Potrebujeme zaviesť nový systém a predávať opäť slovenské potraviny. Súčasný systém funguje v neprospech ľudí a v neprospech Slovenska. Tak už konečne pošlime súčasných politikov do minulosti.

 Dr.Univ. Ing. Augustin Köteles, expert NAJ pre pôdohospodárstvo.