1.Branislav Grimm, Mgr., učiteľ, bývalý primátor Senice, líder NAJ v Eurovoľbách

2.Ľubomír Moravčík, Ing., bývalý futbalový reprezentant

3.Anton Gajdoš, Ing., stavebný inžinier-stavebný dozor, expert strany NAJ pre financie a dane

4.Zuzana Kúdelková, Mgr., PhDr., stredoškolská učiteľka

5.Emil Samko, Mgr., etMgr., PhD., expert pre rómsku problematiku, CDU-NAJ

6.Štefan Mirga, Ing., agroinžinier, bezpečnostný technik, CDU-NAJ

7.Radoslav Sčuka, hlavný kontrolór obce, CDU-NAJ

8.Vladimír Bálint, Mgr., spisovateľ, hudobný skladateľ, režisér, CDU-NAJ

9.Jozef Zaťko, JUDr., prezident Európskeho inštitútu ďalšieho vzdelávania

10.Peter Hlucháň, Ing., publicista, novinár, podnikateľ

11.Roman Čonka, rómsky aktivista, podnikateľ

12.Roman Hílek, živnostník, člen Grémia strany NAJ

13.Anton Berzcy, externý študent politológie, SZČO

14.Marek Baláž, občiansky rómsky aktivista