Ústredie strany NAJ v Bratislave
mobil: 0944 373 315
e-mail: viktor.beres@strana-naj.sk

Strana NAJ

mobil: 0944 373 315
e-mail: info@strana-naj.sk

politická strana NAJ
Smaragdová 650/4,
85110 Bratislava, Slovensko
IČO: 50946030

e-mail: info@strana-naj.sk

Okres Skalica:

Roman Hílek – okresný predseda
mobil: 0944 942 764
e-mail: roman.hilek@strana-naj.sk

Okres Senica:  e-mail: info@strana-naj.sk

Okres Trnava: e-mail: info@strana-naj.sk

Okres Partizánske:  e-mail: info@strana-naj.sk

Okres Myjava: e-mail: info@strana-naj.sk

Okres Prievidza: e-mail: info@strana-naj.sk

Ing. Anton Gajdoš – krajský predseda
mobil: 0911 626 603
e-mail: anton.gajdos@strana-naj.sk