Nový svetonázor strany NAJ

Budú podporovaní všetci jednotlivci a ich duchovné a fyzické výnimočnosti. To je cesta k silnému Slovensku cez súčasne budovaný sociálne trhový a právny štát.

Nový svetonázor spočíva v tom, že nebudujeme sociálny systém, kde sa väzni majú ako v hoteli vo Švédsku, ale nevytvárame ani kapitalistický egoistický systém ako je v USA. Vytvárame novú slovenskú spoločnosť, ktorá bude vysoko sociálne ústretová k ľuďom, ale súčasne veľmi prísna voči lenivcom a zlodejom, ktorí budú systémom rýchlo vyriešení. Vybudujeme modernú kultúrnu spoločnosť so silnou ekonomikou, ale nie na základoch „multi-kulti“, ktoré sa v Nemecku neosvedčili, ale na základe vlastných tradícií Slovenska.

Ideológia NAJ bude smerovaná do hĺbky národa a nie do povrchných zmien:

  1. Zaujíma nás trieda manuálne pracujúcich a stredná trieda, ktoré sú základom slovenskej ekonomiky a ktoré ťahajú dosiaľ za kratší koniec. Obe triedy musia zbohatnúť a zarábať viac za súčasného rozpustenia oligarchie na nepodstatných podnikateľov, ktorí len ako nenásytní vampíry vyciciavajú štátnu kasu. Preskupíme tak kapitál zhora nadol, ako nám káže cit aj rozum, pričom oba sú v súlade. Nezamestnanosť znížime, ale nezaujíma nás číslo, ale to, aby sa vrátili Slováci pracujúci v cudzine späť na Slovensko a dostali dobre platenú prácu.
  2. Strana oživí morálku národa, etiku (ktorá sa vytratila ešte aj zo zdravotníctva) a predovšetkým pozdvihneme kultúru podporenú rozsiahlou výstavbou nových verejných budov (múzeá, knižnice) a rekonštrukciou starobylých priestorov, ktoré budú aktívne slúžiť potrebám Slovákov (napr. kaštiele, zámky, obradné sály).
  3. Už žiadna polovičatosť opatrení, ale dôsledné dodržiavanie zákonov do najnutnejších dôsledkov (čierne stavby budú nemilosrdne zbúrané, žiadne dodatočné legalizácie stavieb, vrahovia vo väzniciach si budú musieť odpracovať svoje podlé zločiny a nie tak ako doteraz, že ctihodní občania z daní budú financovať pobyt väzňov a ich „činkárne“).

FILOZOFIA STRANY NAJ

  • Do vlády vstúpime len pod podmienkou bezpodmienečného uskutočnenia našich cieľov. Sociálna solidarita a silná ekonomika pôjdu ruka v ruke.
  • Politická zodpovednosť nie je len otázka striktného a rigidného dodržiavania zákona, ale aj niečoho navyše – dodržania morálky a etiky.
  • BEZ KORUPCIE: Nastavíme spoločnosť tak, že korupcia nebude tolerovaná. Vybudujeme hrdosť Slovákov na Slovensko.