Tlačová správa NAJ 22.01.2018 – NAJ historicky zvýši rodinné prídavky : 50 eur na prvé dieťa /mes.

By |2018-01-22T13:56:08+00:0022 január, 2018|Aktuálne|
NAJ historicky zvýši rodinné prídavky zo súčasných 23,68 eur nasledovne:50 eur na prvé dieťa /mesačne v úplnej rodine, 55 eur na prvé dieťa /mes. v neúplnej rodine 60 eur na druhé dieťa /mesačne v úplnej rodine, 65 eur na druhé dieťa /mes. v neúplnej rodine 70 eur na tretie dieťa /mesačne v úplnej rodine, 75 eur na tretie dieťa /mes. v neúplnej rodine 24 eur na ďalšie deti.
Na druhej strane budeme bojovať proti zneužívaniu sociálneho systému. Podmienkou prídavkov na deti totiž bude, aby druhý rodič pracoval (pokiaľ nie je chorý). Súčasne bude musieť pracovať aj prvý rodič, ak dieťa dovŕši tri roky a viac. Budeme tak motivovať ľudí k práci.
Nemé, hluché a slepé odbory.
Ozaj, a kde sú odbory ? Po prvé, nevidno ich. Po druhé, nepočuť ich. Po tretie, ani nepočuť o nich. Mlčiace odbory, rovnako ako aj všetky inštitúcie štátu sú spolitizované a pod kontrolou vlády. NAJ považuje sociálnu politiku za najpodstatnejšiu časť svojho programu. Nie prázdne reči o prosperite, ale konkrétne kroky a riešenia budú typickým znakom mimoparlamentnej strany NAJ. Napriek stoickému mlčaniu odborov hovoríme, že podstatne zvýšime mzdy, a to až na 1.000 eur mesačne.
Podpora invalidov, opatrovníkov.
Podporíme čiastočných alebo úplných invalidov. Pôjde nielen o zvýšenie dávok ZŤP , ale aj o to, aby osamelému človeku štát zabezpečil dokonalú, plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť a pokojnú starobu. Preto zmodernizujeme a rozšírime domovy sociálnych služieb a domovy dôchodcov; jedným dychom však dodávame, že podporíme aj návrat chorého človeka do domácej starostlivosti, aby bol v žičlivom rodinnom prostredí. Štát bude túto prirodzenú formu starostlivosti motivovať radikálnym zvýšením jej financovania.
Minimálna dávka pre člena rodiny – opatrovateľa bude 550 eur. Príspevok 550 eur zavedieme aj pre opatrovníkov, ktorí sa starajú napr. o hendikepované deti.
S úctou
Ing. Viktor Béreš
predseda strany NAJ