Vedenie2018-11-16T20:07:14+00:00

ING. VIKTOR BÉREŠ

predseda strany NAJ  (viktor.beres@strana-naj.sk)

Mám víziu a plán pre Slovensko. Vytvoríme SOCIÁLNO-PRÁVNY ŠTÁT a ukončíme vplyv oligarchie, ktorej nemilosrdne zrušíme všetky  zmluvy so štátom. Ušetrené peniaze okamžite investujeme do modernizácie nemocníc, ktoré v rýchlom čase dosiahnu  úroveň tretieho tisícročia. Nasledovať bude razantný rast minimálnej mzdy na 1.000 EUR. Starobné dôchodky budú min.  550 EUR. Ukončíme chudobu.  Súčasne znížime dane a ľudia pocítia viac peňazí vo svojich peňaženkách. Stabilizujeme pracujúcich na Slovensku a prosperita bude logickým následkom našich razantných opatrení. Zlodejom  odnímeme majetky podľa nového zákona o pôvode majetku bez výnimky. Kto chce robiť veci po starom nech nás nevolí, kto ale nie je spokojný so stavom Slovenska nech nám prejaví dôveru  a my ju 100%tne  pretavíme v prosperitu každého slušného človeka na Slovensku.

BC. STANISLAVA MATTOVÁ

vedúca tlačového oddelenia strany NAJ (tlacove.oddelenie@strana-naj.sk)

Bytostným profesionálnym záujmom sú u mňa vždy služby pre občana na profesionálnej úrovni. Kombinácia doterajších skúsenosti a prezentačných zručností a v neposlednom rade i legislatívne chyby sťažujúce bežnú existenciu občanovi sú pre mňa silným hnacím motorom. Tlačové oddelenie strany NAJ bude fungovať rýchlo a presne a podľa vytýčených cieľov, aby sme zásadne zvýšili životnú úroveň občanom.

ROMAN HÍLEK

zástupca manuálne pracujúcich ľudí na Slovensku a člen Grémia strany  (roman.hilek@strana-naj.sk)

„Našu pozornosť chceme zacieliť nielen na manuálne pracujúcich ľudí. Prioritou je vytvoriť spoločnosť, ktorá bude mať motiváciu a záujem aj o štúdium remesiel. Musíme znovu vytvoriť zaniknutú strednú triedu, dôležitú pre budúcnosť Slovenska“

ING. ANTON GAJDOŠ

člen – odborník pre hospodárstvo a financie (anton.gajdos@strana-naj.sk)

„Nižšie dane a odvody pre živnostníkov, malé a stredné firmy. Strana NAJ zavedie najradikálnejšiu daňovú reformu od vzniku štátu. Zvýšime príjem pracujúcich, zrušenie reťazovej DPH a koniec podvodov s DPH. Odbúranie zbytočnej byrokracie a šikanovania zo strany úradov. Mentoring pre mladých a začínajúcich podnikateľov. “

DR.UNIV. ING. AUGUSTIN KÖTELES

člen – odborník pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva (info@strana-naj.sk)

Celý život som pracoval v poľnonákupe (10 rokov), prvovýrobe 34 rokov, spolu 44 rokov v poľnohospodárskej oblasti. Za výsledky som sa nikdy nemusel hanbiť. Viem ako dosiahneme potravinovú sebestačnosť čo je hlavnou súčasťou programu a Desatora strany NAJ. Oživíme poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Som člen aj v predsedníctve SZCSP a zastávam funkciu podpredsedu SANO (sekcia násilné odvlečených do sovietskych lágrov). Podporujem stavbu centrálneho pomníka násilne odvlečených občanov (1944- 1955) v oblasti Turnianskej hrady- Zádielskej doliny.

ING. MIROSLAV MIHÁL

odborník na školstvo (info@strana-naj.sk)

Motto: „ Kvalitné stredné školstvo v súčasnosti = úspešný región v budúcnosti“. Hlavné ciele: Optimalizácia siete stredných škôl v krajoch, podpora stredoškolského odborného vzdelávania, spoluprácou so samosprávami miest a obcí a zabezpečiť kvalitnejší život občanov.

FRANTIŠEK  RUSNÁK

zástupca dôchodcov  (info@strana-naj.sk)

“ NAJ zavedie min. starobné dôchodky 550 eur  podľa odpracovaných rokov. Zmodernizujeme zdravotníctvo, aby sme predĺžili život v zdraví. NAJ je zárukou pre Slovensko, že nastanú zmeny, ktoré  žiadna iná strana nedokázala od roku 1993, pretože  NAJ sú najstatočnejší ľudia, ktorí nie sú skorumpovateľní.  Vyzývam všetkých dôchodcov všetkých národností slovenskej, maďarskej, rusínskej, nemeckej  či chorvátskej,  aby sa k nám pridali. Zmeňme konečne Slovensko na krajinu v ktorej sa oplatí žiť. Štandardná medicína ukáže svoju silu, lebo zdravotníctvo je naša priorita a alternatívna doplnková medicína nech ju dopĺňa“.

MUDr. ANDREJ  JANCO

Prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov a nezávislý neplatený expert  strany NAJ  pre zdravotníctvo  (info@strana-naj.sk)

Urobím všetko, aby slovenské zdravotníctvo začalo opäť slúžiť svojmu hlavnému cieľu, teda prinavracať zdravie, zachraňovať životy a aktívne zabraňovať vzniku chorôb. Občania, ktorí celý život  odvádzajú zdravotné odvody, od nás plným právom očakávajú práve toto.  Tunely politicky chránených podnikateľov s verejnými prostriedkami, zisky poisťovní,choré vzťahy a zmluvné podmienky, okrádajúce ľudí o dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti, neúnosné podmienky pre prácu v zdravotníckych povolaniach, nevymožiteľnosť práva, ako aj iné anomálie, ktoré sú produktom bezohľadnej honby za ziskom, to všetko pošleme do minulosti.