ING. VIKTOR BÉREŠ

predseda strany NAJ  (viktor.beres@strana-naj.sk)

Našim cieľom je razantný rast životnej úrovne, zvýšenie minimálnej mzdy na 1.000 EUR. Pre ekonomiku je dôležité  zníženie daní a viac peňazí v peňaženkách pracujúcich.

ROMAN HÍLEK

zástupca manuálne pracujúcich ľudí na Slovensku a člen Grémia strany  (roman.hilek@strana-naj.sk)

„Našu pozornosť chceme zacieliť nielen na manuálne pracujúcich ľudí. Prioritou je vytvoriť spoločnosť, ktorá bude mať motiváciu a záujem aj o štúdium remesiel. Musíme znovu vytvoriť zaniknutú strednú triedu, dôležitú pre budúcnosť Slovenska“

ING. ANTON GAJDOŠ

člen – odborník pre hospodárstvo a financie (anton.gajdos@strana-naj.sk)

„Nižšie dane a odvody pre živnostníkov, malé a stredné firmy. Strana NAJ zavedie najradikálnejšiu daňovú reformu od vzniku štátu. Zvýšime príjem pracujúcich, zrušenie reťazovej DPH a koniec podvodov s DPH. Odbúranie zbytočnej byrokracie a šikanovania zo strany úradov. Mentoring pre mladých a začínajúcich podnikateľov. “

DR.UNIV. ING. AUGUSTIN KÖTELES

člen – odborník pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva (info@strana-naj.sk)

Celý život som pracoval v poľnonákupe (10 rokov), prvovýrobe 34 rokov, spolu 44 rokov v poľnohospodárskej oblasti. Za výsledky som sa nikdy nemusel hanbiť. Viem ako dosiahneme potravinovú sebestačnosť čo je hlavnou súčasťou programu a Desatora strany NAJ. Oživíme poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Som člen aj v predsedníctve SZCSP a zastávam funkciu podpredsedu SANO (sekcia násilné odvlečených do sovietskych lágrov). Podporujem stavbu centrálneho pomníka násilne odvlečených občanov (1944- 1955) v oblasti Turnianskej hrady- Zádielskej doliny.

MUDr. ANDREJ  JANCO

Prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov a nezávislý neplatený expert  strany NAJ  pre zdravotníctvo  (info@strana-naj.sk)

Urobím všetko, aby slovenské zdravotníctvo začalo opäť slúžiť svojmu hlavnému cieľu, teda prinavracať zdravie, zachraňovať životy a aktívne zabraňovať vzniku chorôb. Občania, ktorí celý život  odvádzajú zdravotné odvody, od nás plným právom očakávajú práve toto.  Tunely politicky chránených podnikateľov s verejnými prostriedkami, zisky poisťovní,choré vzťahy a zmluvné podmienky, okrádajúce ľudí o dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti, neúnosné podmienky pre prácu v zdravotníckych povolaniach, nevymožiteľnosť práva, ako aj iné anomálie, ktoré sú produktom bezohľadnej honby za ziskom, to všetko pošleme do minulosti.