ING. VIKTOR BÉREŠ

predseda strany NAJ  (viktor.beres@strana-naj.sk)

Našim cieľom je razantný rast životnej úrovne, zvýšenie minimálnej mzdy na 1.000 EUR. Pre ekonomiku je dôležité  zníženie daní a viac peňazí v peňaženkách pracujúcich.

ROMAN HÍLEK

zástupca manuálne pracujúcich ľudí na Slovensku a člen Grémia strany  (roman.hilek@strana-naj.sk)

„Našu pozornosť chceme zacieliť nielen na manuálne pracujúcich ľudí. Prioritou je vytvoriť spoločnosť, ktorá bude mať motiváciu a záujem aj o štúdium remesiel. Musíme znovu vytvoriť zaniknutú strednú triedu, dôležitú pre budúcnosť Slovenska“

ING. ANTON GAJDOŠ

člen – odborník pre hospodárstvo a financie (anton.gajdos@strana-naj.sk)

„Nižšie dane a odvody pre živnostníkov, malé a stredné firmy. Strana NAJ zavedie najradikálnejšiu daňovú reformu od vzniku štátu. Zvýšime príjem pracujúcich, zrušenie reťazovej DPH a koniec podvodov s DPH. Odbúranie zbytočnej byrokracie a šikanovania zo strany úradov. Mentoring pre mladých a začínajúcich podnikateľov. “

DR.UNIV. ING. AUGUSTIN KÖTELES

člen – odborník pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva (info@strana-naj.sk)

Celý život som pracoval v poľnonákupe (10 rokov), prvovýrobe 34 rokov, spolu 44 rokov v poľnohospodárskej oblasti. Za výsledky som sa nikdy nemusel hanbiť. Viem ako dosiahneme potravinovú sebestačnosť čo je hlavnou súčasťou programu a Desatora strany NAJ. Oživíme poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Som člen aj v predsedníctve SZCSP a zastávam funkciu podpredsedu SANO (sekcia násilné odvlečených do sovietskych lágrov). Podporujem stavbu centrálneho pomníka násilne odvlečených občanov (1944- 1955) v oblasti Turnianskej hrady- Zádielskej doliny.

FRANTIŠEK  RUSNÁK

zástupca dôchodcov  (info@strana-naj.sk)

“ NAJ zavedie min. starobné dôchodky 550 eur  podľa odpracovaných rokov. Zmodernizujeme zdravotníctvo, aby sme predĺžili život v zdraví. NAJ je zárukou pre Slovensko, že nastanú zmeny, ktoré  žiadna iná strana nedokázala od roku 1993, pretože  NAJ sú najstatočnejší ľudia, ktorí nie sú skorumpovateľní.  Vyzývam všetkých dôchodcov všetkých národností slovenskej, maďarskej, rusínskej, nemeckej  či chorvátskej,  aby sa k nám pridali. Zmeňme konečne Slovensko na krajinu v ktorej sa oplatí žiť. Štandardná medicína ukáže svoju silu, lebo zdravotníctvo je naša priorita a alternatívna doplnková medicína nech ju dopĺňa“.

MUDr. ANDREJ  JANCO

Prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov a nezávislý neplatený expert  strany NAJ  pre zdravotníctvo  (info@strana-naj.sk)

Urobím všetko, aby slovenské zdravotníctvo začalo opäť slúžiť svojmu hlavnému cieľu, teda prinavracať zdravie, zachraňovať životy a aktívne zabraňovať vzniku chorôb. Občania, ktorí celý život  odvádzajú zdravotné odvody, od nás plným právom očakávajú práve toto.  Tunely politicky chránených podnikateľov s verejnými prostriedkami, zisky poisťovní,choré vzťahy a zmluvné podmienky, okrádajúce ľudí o dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti, neúnosné podmienky pre prácu v zdravotníckych povolaniach, nevymožiteľnosť práva, ako aj iné anomálie, ktoré sú produktom bezohľadnej honby za ziskom, to všetko pošleme do minulosti.