Viktor Béreš : Späť k 1. máju a dôstojnému životu. NAJ zavedie novú politickú doktrínu štátneho kapitalizmu.

By |2018-05-01T09:34:18+00:001 máj, 2018|Aktuálne|
Strana NAJ vznikla ako neodvratná sila, ktorá reaguje na obsahovú prázdnotu v politickom spektre. Za 29 rokov neprišla očakávaná zmena, ktorú bežní ľudia po prechode na kapitalizmus po roku 1989 očakávali. Chyba nie je v samotnej podstate kapitalizmu, ale v spôsobe akým sa politické strany chopili riadenia Slovenska. Nebola tu úprimná snaha vládnucich elít posunúť Slovensko na úroveň Švajčiarska (na tej úrovni sme už naozaj mohli byť), ale len rozpredať, rozkradnúť Slovensko a vyviezť kapitál do zahraničia, čoho dôsledkom je slabá dopravná infraštruktúra, chýbajúce obchvaty miest po celom Slovensku, schátraný stav nemocníc nemusíme zvlášť popisovať. Ale najhoršie je na tom fakt, že úroveň morálky a optimizmu a radosti zo života sa stál skôr science fiction pre ľudí ako realitou.
Naše opatrenia v politike sú veľmi jednoduché. Nie sme závislí na nikom, nepotrebujeme sa obohatiť ale dať Slovensko do poriadku, chceme silný solventný štát, ktorý zabezpečí dôstojnú zdravotnú aj sociálnu starostlivosť ale na strane druhej vytvoríme lepšie podnikateľské podmienky pre firmy, budeme podporovať slovenské a nie zahraničné investície, vybudujeme agrosektor odznova a zavedieme potravinovú sebestačnosť zapojením malých aj väčších roľníkov, prvovýrobcov a potravinárov do systému štátu, ktorý bude odkupovať ich produkciu a budeme ju ďalej prerozdeľovať. Dostaneme slovenské vysokokvalitné a zdravotne nezávadné výrobky do obchodných reťazcov.
Sme za zotrvanie v EÚ aj v NATO, ale s podmienkami, ktoré vyplývajú z nášho programu NAJ. Ale vystupovať z EÚ ani NATO nechceme, pretože by to ochromilo slovenskú ekonomiku.
Vytýčili sme si jasný cieľ v roku 2020 dominovať v parlamentných voľbách a konečne zvrátiť marazmus a vytvoriť novú politickú silu, ktorá zmení Slovensko. Zavedieme novú politickú doktrínu pod názvom štátny kapitalizmus, ktorý zachová funkciu trhu, ale štát začne dominantnejšie zasahovať do sektorov ako je poľnohospodárstvo a energetika, pretože monopoly patria pod štát a budú prispievať na rozvoj Slovenska. Zlaté sliepky chceme späť. Vytvoríme právny štát, ktorý bude svojich občanov podporovať a nie ich udupávať ako je to žiaľ dnes.
Ing. Viktor Béreš
predseda mimoparlamentnej strany NAJ